เรียนกท่านลูกค้าที่เคารพทุกท่าน ระหว่างวันที่ 7-11 ตุลาคม 2557 แอดมินเว็บเดินไปโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถติดต่อผมทางโทรศัพท์ได้เลย จึงทำให้การบริการให้คำปรึกษาและการจัดการคำสั่งซื้อของท่านล่าช้าหรืออาจจะไม่ได้ดำเนินการให้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านต้องการติดต่อเร่งด่วนท่านสามารถใช้ช่องทางการติดต่อทางอีเมล์ได้ที่ admin@sabainetwork.com ผมจะพยายามใช้บริการอินเตอร์เน็ต(ถ้าสามารถใช้ได้)ตรวจสอบเมล์ของท่าน เพื่อช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ท่านครับ
 

JavaScript has currently been disabled in your browser. For an optimum experience, please enable JavaScript.